flexWindow Help

Maximaliseer éérst het venster, zodat de foto's het best tot hun recht komen. Klik op miniaturen of tekstlinks in het menu om foto's of teksten groot te tonen.
De foto's worden altijd zo groot mogelijk in het beschikbare venster getoond. Als u dit venster vergroot of verkleint, wordt de volgende foto weer passend gemaakt.
Soms verschijnen i.p.v. foto's multimedia of opgemaakte pagina's, in de pagina rechts of in een nieuw venster. Als uw browser deze niet kan tonen, krijgt u de keuze om te downloaden. Speciale markering van multimedia:


Video, animatie of een configureerbaar document

Geluid of muziek

Opgemaakte html-pagina

Geselecteerd item

Link naar externe pagina

serie foto's of multimedia

Als u het geselecteerde object wilt opslaan op uw pc, klik dan op de knop bovenaan. Als dat niet bevredigend werkt, klik dan met de rechtermuisknop op die knop en kies 'Doel opslaan als...' ('Save target as...').

Sneltoetsen navigatie
Vorige foto in menu, omhoog
Volgende foto in menu, omlaag
Als het kan vorige in serie, anders in menu
[p] Idem: vorige in serie of in menu
Als het kan volgende in serie, anders in menu
[n], [Tab] Idem: volgende in serie of in menu

[Pg Up] 10 foto's terug in menu, omhoog
[Pg Dn] 10 foto's verder in menu, omlaag
[Home] Naar eerste foto in menu
[End] Naar laatste foto in menu
[Enter] Zelfde foto, passend in venster
[spatie] Idem: zelfde foto, passend in venster
[Esc] Naar begintoestand, help gesloten